Sự thật là phụ nữ ham muốn cao hơn đàn ông!!!

Rõ ràng đàn ông nghĩ về sex nhiều hơn phụ nữ. Trong khi một kết quả nghiên cứu khác lại khẳng định phụ nữ ham muốn cao hơn đàn ông.